Download LiveP2000.nl – Free Meldingen for PC – Windows 11/10/8/7 & Mac

Are you looking for a way to download and install the LiveP2000.nl – Free Meldingen for PC and Mac? You’ve come to the right place. Because in this tutorial, we are going to discuss how to download and install this app on a laptop or computer.

Both Windows 64 bit and 32 bit are compatible with these methods. If you have macOS, you can also run this app on it! The following method is straightforward and easy to do. Just make sure that you read the instruction thoroughly to install the LiveP2000.nl – Free Meldingen on Windows PC or Mac successfully.

How To Download and Install LiveP2000.nl – Free Meldingen for PC (Windows and Mac)

To download the LiveP2000.nl – Free Meldingen on PC, you’ll have to use an android emulator. For this tutorial, we are going to use either Nox Player or LD Player. Both of these emulators are powerful and capable of running the LiveP2000.nl – Free Meldingen on your Windows or Mac.

Method 1: Install LiveP2000.nl – Free Meldingen for PC Using Nox Player Emulator

One of the best emulators as of now is the Nox Player. This emulator can perfectly run the LiveP2000.nl – Free Meldingen on your PC. To install this emulator, follow the steps below:

 • Download the latest version of Nox Player from their website.
 • Once you have the Nox Player, start the installation by double-clicking the setup file and following the installation process.
 • After a while, this emulator will be installed on your PC. You will find its icon on your desktop. Double click to run it.
 • Find the Google Play Store and log in to your account.
 • Now, look for the LiveP2000.nl – Free Meldingen and click the download button.
 • Wait for the installation to complete.
 • Congratulations, you have completed the installation.
See also  Download RTI Mobile for PC – Windows 11/10/8/7 & Mac

Method 2: Install LiveP2000.nl – Free Meldingen for PC Using LD Player Emulator

If you choose to install the LD Player to install the LiveP2000.nl – Free Meldingen on your PC, simply follow the procedure below:

 • Get the LD Player app and then download it to your computer.
 • After you have the installer, double-click click it, and start the installation.
 • Once you completed the installation, open the LD Player emulator.
 • Go to the Play Store and log in to your account.
 • Search for the LiveP2000.nl – Free Meldingen and start the download.
 • After the installation, go to the home of the LD Player.
 • Find the LiveP2000.nl – Free Meldingen and start using it.
 • Congratulations, you can now use this app on your PC.

LiveP2000.nl – Free Meldingen

App Name LiveP2000.nl – Free Meldingen
Developer MarcSollie.nl
App Rating
Update December 31, 2016
Version v1.3.1c
Requirement 2.3 and up

Screenshots

LiveP2000.nl - Free Meldingen v1.3.1c screenshots 1 LiveP2000.nl - Free Meldingen v1.3.1c screenshots 2 LiveP2000.nl - Free Meldingen v1.3.1c screenshots 3

download-button

LiveP2000.nl – Free Meldingen FAQs, Guide, and Features

De Beta van de gratis versie van de 112 & P2000 Meldingen app van LiveP2000.nl is een van de snelsten op zijn gebied!
Met de mooie, moderne Material Design interface ook op ontwerp-gebied de modernste!

WAARSCHUWING! De meeste veiligheidsregio’s gebruiken het P2000-systeem niet meer voor communicatie voor politie en ambulance, vanwege veiligheidsoverwegingen. Dit zorgt er voor dat de meeste gebruikers geen meldingen van politie en ambulance krijgen. Dit is iets wat elke applicatie heeft, en die restrictie omzeilen zou illegaal zijn. Bedankt voor uw begrip.

Kenmerken:
• Snelle en moderne interface.
• Extreem laag batterijgebruik.
• Extreem laag dataverbruik.
• Weinig vertraging tussen het door hulpdiensten versturen van de melding, en het ontvangen.
• Instelbare straal waaruit meldingen naar u toe gestuurd worden.
• Een instelbaar filter voor zowel hulpdiensten als meldingsprioriteit.
• Verschillende thema’s.
• Instelbare LED-notificatiekleuren voor apparaten die dit ondersteunen.

See also  Download Wearfit for PC – Windows 11/10/8/7 & Mac

Voor feedback en/of suggesties of bug-reports verwijzen wij U naar ons support e-mailadres, [email protected]

Privacybeleid:
Onze app gebruikt uw ruwe locatie, oftewel uw locatie met afwijking van ongeveer een paar kilometer, zodat wij u de meldingen kunnen versturen uit de door u gekozen straal om u heen. De ruwe coördinaten worden verstuurd naar onze server, die vervolgens de meldingen binnen de gekozen straal terugstuurd. Wij begrijpen dat u ons op ons woord moet geloven, maar wij zullen NOOIT, maar dan ook NOOIT uw locatie opslaan, laat staan verkopen.
Wat onze advertentieproviders met uw locatiegegevens doen kunnen wij nooit bepalen, en dus gaat U bij het downloaden van deze applicatie akkoord met het feit dat de makers van deze applicatie (LiveP2000.nl en Marc Sollie) niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor een mogelijke rechtszaak, betreft uw gegevens.

PS. Yo Kolkies!
The beta of the free version of the 112 and P2000 Messages app LiveP2000.nl is one of the fastest in its field!
The beautiful, modern Material Design interface offers the latest in design field!

WARNING! Most security regions use the P2000 system no more communication for police and ambulance, due to security reasons. This ensures that most users have no reports of police and ambulance. This is something every application, and restriction bypass would be illegal. Thank you for your understanding.

features:
• Fast and modern interface.
• Extremely low battery usage.
• Extremely low data usage.
• Low delay between sending emergency services at the message, and receiving.
• Adjustable beam which messages you are sent.
• An adjustable filter for both emergency services such as message priority.
• Different themes.
• Adjustable LED notification color for devices that support this.

See also  Download Tic Tac Toe Plus for PC – Windows 11/10/8/7 & Mac

For feedback and / or suggestions or bug reports, please refer to our support email address, [email protected]

Privacy Policy:
Our app uses your rough location, or your location with deviation of about a few kilometers, so we can send the reports from the radius chosen for you. Raw coordinates are sent to our server, which then resends the messages within the selected radius. We understand that you have to believe our word, but we will NEVER, but NEVER store your location, let alone sell.
What do our ad providers with your location information, we can not determine, and therefore you when you download this application accept the fact that the creators of this application (LiveP2000.nl and Marc Sollie) can not be held liable for a possible lawsuit, Regarding your data.

PS. Kolkies Yo!
v1.3.1 (24/09/2016):
• Modernisatie van sommige componenten.
• Bugfixes.
• Dit is een gefaseerde implementatie. Dit betekend dat niet iedereen deze versie heeft, en dat er wat meer bugs kunnen zijn dan normaal.

 

Disclaimer

The LiveP2000.nl – Free Meldingen is the property of its developer/inc. The information and contents on this website are coming from Google Play. We are not an affiliate partner with the developers. The trademark, images, logo, company name, and product name are the sole property of its developers.

The apps listed here are not hosted on our server. If the visitor uses the “Download” link, it will be redirected to its official Play Store pages.