Download PAYBACK – zakupy i kupony for PC – Windows 11/10/8/7 & Mac

Are you looking for a way to download and install the PAYBACK – zakupy i kupony for PC and Mac? You’ve come to the right place. Because in this tutorial, we are going to discuss how to download and install this app on a laptop or computer.

Both Windows 64 bit and 32 bit are compatible with these methods. If you have macOS, you can also run this app on it! The following method is straightforward and easy to do. Just make sure that you read the instruction thoroughly to install the PAYBACK – zakupy i kupony on Windows PC or Mac successfully.

How To Download and Install PAYBACK – zakupy i kupony for PC (Windows and Mac)

To download the PAYBACK – zakupy i kupony on PC, you’ll have to use an android emulator. For this tutorial, we are going to use either Nox Player or LD Player. Both of these emulators are powerful and capable of running the PAYBACK – zakupy i kupony on your Windows or Mac.

Method 1: Install PAYBACK – zakupy i kupony for PC Using Nox Player Emulator

One of the best emulators as of now is the Nox Player. This emulator can perfectly run the PAYBACK – zakupy i kupony on your PC. To install this emulator, follow the steps below:

 • Download the latest version of Nox Player from their website.
 • Once you have the Nox Player, start the installation by double-clicking the setup file and following the installation process.
 • After a while, this emulator will be installed on your PC. You will find its icon on your desktop. Double click to run it.
 • Find the Google Play Store and log in to your account.
 • Now, look for the PAYBACK – zakupy i kupony and click the download button.
 • Wait for the installation to complete.
 • Congratulations, you have completed the installation.

Method 2: Install PAYBACK – zakupy i kupony for PC Using LD Player Emulator

If you choose to install the LD Player to install the PAYBACK – zakupy i kupony on your PC, simply follow the procedure below:

 • Get the LD Player app and then download it to your computer.
 • After you have the installer, double-click click it, and start the installation.
 • Once you completed the installation, open the LD Player emulator.
 • Go to the Play Store and log in to your account.
 • Search for the PAYBACK – zakupy i kupony and start the download.
 • After the installation, go to the home of the LD Player.
 • Find the PAYBACK – zakupy i kupony and start using it.
 • Congratulations, you can now use this app on your PC.

PAYBACK – zakupy i kupony

App Name PAYBACK – zakupy i kupony
Developer PAYBACK
App Rating 3.7
Update December 13, 2021
Version 21.11.10961
Requirement 6.0 and up
See also  Download WSBTweather for PC – Windows 11/10/8/7 & Mac

Screenshots

PAYBACK – zakupy i kupony 21.11.10961 screenshots 1 PAYBACK – zakupy i kupony 21.11.10961 screenshots 2 PAYBACK – zakupy i kupony 21.11.10961 screenshots 3

download-button

PAYBACK – zakupy i kupony FAQs, Guide, and Features

Aplikacja mobilna PAYBACK to narzędzie o wielu funkcjach! Aktywujesz w niej kupony, dzięki którym szybciej zbierzesz punkty na swoją wymarzoną nagrodę. Nie zapomnisz też już nigdy karty lojalnościowej czy rzeczy, które miałeś kupić. Wystarczy, że będziesz mieć przy sobie telefon z aplikacją PAYBACK. Poznaj lepiej jej funkcje:

► Kartę masz zawsze przy sobie

W aplikacji mobilnej znajduje się wirtualna karta PAYBACK, którą możesz skanować w każdym sklepie stacjonarnym, będącym partnerem PAYBACK. W ten sposób zmniejszasz liczbę plastikowych kart w portfelu🙂. Jest to rozwiązanie szybkie i bezpieczne. Wystarczy, że zeskanujesz kartę na czytniku przy kasie. Karta jest przypisana do konta PAYBACK, dzięki czemu po każdej transakcji naliczane są kolejne punkty przybliżające Cię do upragnionej nagrody.

► Meldujesz się w PAYBACK GO

Dzięki funkcji PAYBAK GO opartej na geolokalizacji, przeniesiesz się do świata partnera, u którego aktualnie robisz zakupy. W czasie zakupów otwórz aplikację PAYBACK, dotknij logotyp partnera w górnej części ekranu aplikacji, a aplikacja dostosuje swój wygląd i wyświetli wszystkie oferty i promocje do danego sklepu w jednym miejscu.

► Szybko sprawdzasz, czy Twój ulubiony sklep to sklep partnerski
Lista partnerów PAYBACK obejmuje blisko 300 sklepów i nieustannie się powiększa. Nie musisz jednak znać jej na pamięć. Sprawdź w aplikacji, czy dany sklep jest partnerem PAYBACK i aktywuj kupony do niego. Jeśli zrobisz zakupy online lub stacjonarne razem z nami, zyskasz możliwość wymiany punktów na atrakcyjne nagrody. Punkty PAYBACK możesz zbierać, kupując m.in. w Allegro, Kauflandzie, bp, MaxiZoo, PSB Mrówka. Aby szukanie sklepów było łatwiejsze, sklepy zostały podzielone na kategorie:
Moda i uroda👗
RTV i AGD📺
Podróże✈️
Usługi i Moto🚗
Czas wolny🚴‍♂️
Jedzenie online🍕

► Aktywujesz kupony i szybciej zbierasz punkty

Instalując aplikację PAYBACK, zyskujesz dostęp do mnóstwa kuponów, które pozwolą Ci szybciej zebrać punkty. Kupony możesz aktywować, wchodząc do sekcji „Kupony” w menu na dole ekranu. Zwróć uwagę, że wiele kuponów jest dostępnych wyłącznie w aplikacji mobilnej – nie znajdziesz ich na stronie WWW. Jeśli interesują Cię kupony konkretnego sklepu, przefiltruj je za pomocą przycisku w prawym, górnym rogu ekranu sekcji Kupony.

► Wymieniasz punkty na nagrody

W programie PAYBACK czekają na Ciebie atrakcyjne nagrody. Wymiana punktów na nagrody rzeczowe lub vouchery jest niezwykle prosta. Wystarczy wejść do zakładki „Więcej”, wybrać Sklep z nagrodami i wyszukać nagrodę, która Cię najbardziej interesuje. Aby ułatwić Ci wybór, nagrody podzieliliśmy na kategorie, np. Kuchnia, Zdrowie i Uroda, Elektronika, Dom, Samochód, itp. Istnieje możliwość wymiany punktów na vouchery, które możesz podarować bliskiej osobie, jako prezent.

► Kupujesz wszystko, czego potrzebujesz

Ile razy zdarzyło Ci się zapomnieć czegoś, będąc w sklepie? Dzięki aplikacji PAYBACK swoją listę zakupów zawsze masz przy sobie. Jest to o wiele wygodniejsze niż lista na kartce papieru. Ponadto, aplikacja zakupowa może służyć także jako lista zadań do zrobienia. Wystarczy wpisać na nią rzeczy do zrobienia, a po ich zakończeniu odznaczyć jako „gotowe”. Listę zakupów możesz udostępniać innym osobom.

See also  Download SoyMomo - Mobile GPS watch for children for PC – Windows 11/10/8/7 & Mac

► Jesteś na bieżąco z najlepszymi promocjami

Teraz już nie ominie Cię żadna ciekawa promocja. Dzięki powiadomieniom push wysyłanym za pomocą aplikacji dowiesz się, który ze sklepów przygotował dla ciebie promocje i rabaty.

► Sprawdzasz sklepy partnerskie blisko siebie

Na mapie dostępnej w aplikacji łatwo sprawdzisz, które sklepy partnerskie znajdują się w okolicy. Wystarczy, że dotkniesz mapy, a przy włączonej geolokalizacji, aplikacja wskaże Ci sklepy partnerskie.

The PAYBACK mobile application is a tool with many functions! You activate coupons there, thanks to which you will collect points faster for your dream prize. You will also never forget your loyalty card or the things you were supposed to buy. All you need to do is have a phone with the PAYBACK application with you. Get to know its functions better:

► You always have the card with you

There is a virtual PAYBACK card in the mobile application, which you can scan in any PAYBACK partner store. This way you reduce the number of plastic cards in your wallet🙂. It is a fast and safe solution. All you need to do is scan the card on the reader at the checkout. The card is assigned to the PAYBACK account, thanks to which, after each transaction, further points are added that bring you closer to the desired award .

► You are checking into PAYBACK GO

Thanks to the PAYBAK GO function based on geolocation, you will be transferred to the world of the partner you are currently shopping with. When shopping, open the PAYBACK application, touch the partner’s logo in the upper part of the application screen, and the application will adjust its appearance and display all offers and promotions for a given store in one place.

► You quickly check if your favorite store is a partner store
The list of PAYBACK’s partners includes nearly 300 stores and is constantly growing. However, you don’t need to know it by heart. Check in the application whether a given store is a PAYBACK partner and activate coupons for it. If you do online or stationary purchases with us, you will be able to exchange points for attractive prizes. You can collect PAYBACK points by purchasing e.g. in Allegro, Kaufland, bishop, MaxiZoo, PSB Mrówka . To make the search for stores easier, the stores have been divided into categories:
Fashion and beauty
RTV and household appliances📺
Travel✈️
Services and Moto🚗
Free time🚴‍♂️
Eating online🍕

► You activate coupons and collect points faster

By installing the PAYBACK application, you gain access to a multitude of coupons that will allow you to collect points faster. You can activate the coupons by going to the “Coupons” section in the menu at the bottom of the screen. Note that many coupons are only available in the mobile app – you will not find them on the website. If you are interested in the coupons of a specific store, filter them using the button in the upper right corner of the Coupons section screen.

See also  Download Dexcom G6 for PC – Windows 11/10/8/7 & Mac

► You redeem your points for prizes

Attractive prizes await you in the PAYBACK program. Redeeming points for material prizes or vouchers is extremely simple. Just go to the “More” tab, select the Rewards Store and search for the award that interests you the most. To make your selection easier, we have divided the prizes into categories, e.g. Kitchen, Health and Beauty, Electronics, Home, Car, etc. You can exchange points for vouchers that you can give to a loved one as a gift. < / p>
► You buy everything you need

How many times have you forgotten something while in the store? Thanks to the PAYBACK application, you always have your shopping list with you . This is much more convenient than a list on a piece of paper. In addition, the shopping app can also be used as a to-do list. You just need to enter things to do on it, and after they are finished, mark it as “done”. You can share your shopping list with others.

► You are up to date with the best promotions

Now you will not miss any interesting promotion. Thanks to push notifications sent via the application, you will find out which store has prepared promotions and discounts for you.

► You check partner stores close to each other

You can easily check which partner stores are located in the area on the map available in the application. All you need to do is touch the map, and with geolocation enabled, the application will show you partner stores.

W najnowszej wersji aplikacji poprawiliśmy kilka błędów, w tym związanych z kuponami. Dziękujemy za wszystkie opinie i komentarze. Są dla nas cenne, ponieważ pozwalają nam ulepszać naszą aplikację 😊

 

Disclaimer

The PAYBACK – zakupy i kupony is the property of its developer/inc. The information and contents on this website are coming from Google Play. We are not an affiliate partner with the developers. The trademark, images, logo, company name, and product name are the sole property of its developers.

The apps listed here are not hosted on our server. If the visitor uses the “Download” link, it will be redirected to its official Play Store pages.