Download SHMUapp for PC – Windows 11/10/8/7 & Mac

Are you looking for a way to download and install the SHMUapp for PC and Mac? You’ve come to the right place. Because in this tutorial, we are going to discuss how to download and install this app on a laptop or computer.

Both Windows 64 bit and 32 bit are compatible with these methods. If you have macOS, you can also run this app on it! The following method is straightforward and easy to do. Just make sure that you read the instruction thoroughly to install the SHMUapp on Windows PC or Mac successfully.

How To Download and Install SHMUapp for PC (Windows and Mac)

To download the SHMUapp on PC, you’ll have to use an android emulator. For this tutorial, we are going to use either Nox Player or LD Player. Both of these emulators are powerful and capable of running the SHMUapp on your Windows or Mac.

Method 1: Install SHMUapp for PC Using Nox Player Emulator

One of the best emulators as of now is the Nox Player. This emulator can perfectly run the SHMUapp on your PC. To install this emulator, follow the steps below:

 • Download the latest version of Nox Player from their website.
 • Once you have the Nox Player, start the installation by double-clicking the setup file and following the installation process.
 • After a while, this emulator will be installed on your PC. You will find its icon on your desktop. Double click to run it.
 • Find the Google Play Store and log in to your account.
 • Now, look for the SHMUapp and click the download button.
 • Wait for the installation to complete.
 • Congratulations, you have completed the installation.
See also  Download Yi Home for PC – Windows 11/10/8/7 & Mac

Method 2: Install SHMUapp for PC Using LD Player Emulator

If you choose to install the LD Player to install the SHMUapp on your PC, simply follow the procedure below:

 • Get the LD Player app and then download it to your computer.
 • After you have the installer, double-click click it, and start the installation.
 • Once you completed the installation, open the LD Player emulator.
 • Go to the Play Store and log in to your account.
 • Search for the SHMUapp and start the download.
 • After the installation, go to the home of the LD Player.
 • Find the SHMUapp and start using it.
 • Congratulations, you can now use this app on your PC.

SHMUapp

App Name SHMUapp
Developer Google Commerce Ltd
App Rating 4.7
Update November 23, 2021
Version 5.7.0
Requirement 4.1 and up

Screenshots

SHMUapp 5.7.0 screenshots 1 SHMUapp 5.7.0 screenshots 2 SHMUapp 5.7.0 screenshots 3

download-button

SHMUapp FAQs, Guide, and Features

Aktuálne informácie o počasí priamo z webu SHMÚ!

SHMUapp nie je oficiálna aplikácia SHMÚ, vznikla na podnet užívateľov a je dočasnou alternatívou.

Pred nahlásením chyby prosím skontrolujte stránku www.shmu.sk, ak sa informácia nezobrazuje korektne tam (výpadky radarov, modelu Aladin), nebude sa zobrazovať ani v rámci aplikácie

Aplikácia obsahuje nasledovné časti, ich popis je uvedený v sekcii pomocník.

Model Aladin
Aktuálne počasie
Textová predpoveď
Radary
Úhrn zrážok
Výstrahy
Web SHMÚ

Páči sa Vám aplikácia? Ohodnoťte ju!

Vaše návrhy na zlepšenie môžete posielať na [email protected]

Riešenie problémov

1. Aplikácia po aktualizácii nejde spustiť
V tomto prípade je potrebné odstrániť dáta aplikácie, alebo aplikáciu reinštalovať

2. Aplikácia nesťahuje žiadne dáta
Buď je problém s pripojením na internet, alebo je tiež možné, že SHMÚ zmenilo stránku

See also  Download Live Video Call, Video Chat Random Video Call 2020 for PC – Windows 11/10/8/7 & Mac

Ak udelíte aplikácii prístup k polohe, budete dostávať notifikácie výstrah pre danú lokalitu, vaša poloha bude vykreslená v mape a v produktoch si môžete vybrať lokalitu, ktorá je k vám najbližšie.

Aplikácia zbiera anonymné údaje o používaní aplikácie za účelom jej vylepšovania. Používateľ vyslovuje inštaláciou súhlas na zber týchto anonymných údajov.

Používateľ aplikácie sťahuje dáta priamo z webu SHMÚ a využíva ich výhradne pre vlastnú potrebu. Aplikácia slúži ako zjednodušený prehliadač webu SHMÚ s doplnkami. Dáta v rámci aplikácie sú poskytované bez záruky. Smerodajný je vždy web SHMÚ.

Všetky informácie, texty a elektronické obrázky, ktoré obsahuje server http://www.shmu.sk sú duševným vlastníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu a nesmú byť reprodukované alebo použité iným spôsobom, ako pre vlastnú potrebu, bez súhlasu SHMÚ.
Up-to-date weather information directly from the SHMÚ website!

SHMUapp is not an official SHMU application , was created on the initiative of users and is a temporary alternative.

Before reporting an error, please check the website www.shmu.sk, if the information is not displayed correctly there (radar outages, Aladin model), it will not be displayed even within the application

The application contains the following sections, their description is given in the help section.

Model Aladin
Current weather
Text prediction
Radars
Total Precipitation
Alerts
SHMÚ Web

Do you like the application? Rate it!

You can send your suggestions for improvement to [email protected]

Troubleshooting

1. The application will not start after the update
In this case, you need to delete the application data or reinstall the application

2. The application does not download any data
Either there is a problem with the internet connection, or it is also possible that SHMÚ changed the page

See also  Download Apk Extractor for PC – Windows 11/10/8/7 & Mac

If you give the app access to a location, you will receive alert notifications for that location, your location will be plotted on a map, and you can select the location closest to you in the products.

The application collects anonymous data about the use of the application in order to improve it. The user agrees to the collection of this anonymous data by installation.

The user of the application downloads the data directly from the SHMÚ website and uses it exclusively for his own use. The application serves as a simplified browser of the SHMÚ website with add-ons. Data within the application is provided without warranty. The SHMÚ website is always authoritative.

All information, texts and electronic images contained in the server http://www.shmu.sk are the intellectual property of the Slovak Hydrometeorological Institute and may not be reproduced or used in any other way than for its own use, without the consent of SHMÚ.
Podpora pre Android 12
Aktualizácia dizajnu

 

Disclaimer

The SHMUapp is the property of its developer/inc. The information and contents on this website are coming from Google Play. We are not an affiliate partner with the developers. The trademark, images, logo, company name, and product name are the sole property of its developers.

The apps listed here are not hosted on our server. If the visitor uses the “Download” link, it will be redirected to its official Play Store pages.